Menu Zamknij

Nasze działania

Aktualne

Zapraszamy podkarpackie Ośrodki Pomocy Społecznej do udziału w programie „Życiem zafascynowani – do działania zainspirowani” – program działań profilaktyki…

Zrealizowane

Centrum Socjo – Pedagogiczne “Team” s.c. zrealizowało projekt pn. „Życiem zafascynowani – do działania zainspirowani” – program działań profilaktyki selektywnej dla dzieci i młodzieży zagrożonych…

W latach 2018 r. – 2020 r. realizowane były działania w ramach projektu pn. „Z pomocą rodzinie” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego…

Życiem zafascynowani – do działania zainspirowani 

W terminie 2.01.2019 r. – 31.12.2019 r. realizowane było zadanie publiczne pn.  Życiem zafascynowani – do działania zainspirowani – program działań profilaktyki selektywnej dla dzieci i młodzieży zagrożonych hazardem

2019 r. – W poszukiwaniu życiowych inspiracji … – program profilaktyki selektywnej skierowanej do dzieci i młodzieży – II edycja dofinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych

2018 – „W poszukiwaniu życiowych inspiracji … – program profilaktyki selektywnej skierowanej do dzieci i młodzieży” dofinansowany przez Ministerstwo Zdrowia w ramach Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych.

2018 – „Zainspirowani do działania” – program działań profilaktyki selektywnej dla dzieci i młodzieży zagrożonych hazardem i innymi uzależnieniami behawioralnymi – II edycja. Zadanie publiczne dofinansowane przez Ministerstwo Zdrowia ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych.

Zainspirowani do działania

2017 – „Zainspirowani do działania” – program działań profilaktyki selektywnej dla dzieci i młodzieży zagrożonych hazardem i innymi uzależnieniami behawioralnymi. Zadanie publiczne dofinansowane przez Ministerstwo Zdrowia ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych

2017 – “Zainspiruj się do życia” – program działań socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży zagrożonych hazardem i innymi uzależnieniami behawioralnymi – II edycja dofinansowane przez Ministerstwo Zdrowia ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych

2016 – “Zainspiruj się do życia” – program działań socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży zagrożonych hazardem i innymi uzależnieniami behawioralnymi dofinansowane przez Ministerstwo Zdrowia ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych.

Od 2015 – realizacja autorskiego programu zajęć socjoterapeutycznych pn. „Socjo-Grupa” i „Zainspirowani do działania” dla dzieci i młodzieży.

Centrum Socjo – Pedagogiczne „Team” jako Partner w realizacji następujących działań:

2018 –2019 – „Szkoła Animatorów Lokalnych – Przestrzeń Inspiracji Społecznej” – zadanie publiczne dofinansowane z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 – 2020
Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. 
Zadanie publiczne realizowane we współpracy ze Stowarzyszeniem Mediacyjno – Edukacyjno – Familiologicznym PROSPECTUS

2017/2018 – „Zajęcia dodatkowe mega rozwojowe” – projekt dofinansowany przez Fundację PZU realizowany we współpracy z Fundacją na Rzecz Psychoprofilaktyki Społecznej PRO-FIL

2017- „LIDER – Lokalne Inicjatywy Drogą Efektywnego Rozwoju” zadanie publiczne dofinansowanego z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Zadanie publiczne realizowane we współpracy ze Stowarzyszeniem Inspiracji i Rozwoju PERSPEKTYWA

2017 – „Zainspirowani do działania – program profilaktyki narkomanii wśród dzieci i młodzieży” zadanie publiczne dofinansowane z budżetu Wydziału zdrowia Urzędu Miasta Rzeszowa. Zadanie publiczne realizowane we współpracy ze Stowarzyszeniem Inspiracji i Rozwoju PERSPEKTYWA

2017 „Już teraz wiemy – zdrowy styl życia promujemy!” zadanie publiczne dofinansowane z budżetu Wydziału Zdrowia Urzędu Miasta Rzeszowa. Zadanie publiczne realizowane we współpracy ze Stowarzyszeniem Inspiracji
i Rozwoju PERSPEKTYWA

2017 – cykl szkoleń pn. Praca z młodzieżą w świetlicach środowiskowych i socjoterapeutycznych dla Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej.
Zadanie publiczne realizowane we współpracy z Centrum Szkoleniowo – Terapeutycznym SELF s.c.

2016 – cykl szkoleń w ramach zadania publicznego pn. Klanzowy Klub Animatorów Kulturalno – Oświatowych KAK(a)O” – zadanie publiczne dofinansowane z budżetu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Zadanie publiczne realizowane we współpracy ze Polskim Stowarzyszeniem Pedagogów i Animatorów KLANZA – Koło w Rzeszowie.

2016 „Od pedagogiki fascynacji do efektywnej edukacji” dofinansowanego z budżetu Podkarpackiego Kuratorium
w Rzeszowie w ramach Rządowego programu na lata 2014-2016 pn. „Bezpieczna i przyjazna szkoła”. Zadanie publiczne realizowane we współpracy ze Stowarzyszeniem Inspiracji i Rozwoju PERSPEKTYWA

2016„Zdrowo żyjemy – zdrowy styl życia promujemy – profilaktyka i animacja w oddziaływaniach rzeszowskich świetliczadanie publiczne dofinansowane z budżetu Wydziału Zdrowia Urzędu Miasta Rzeszów. Projekt realizowany we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Pedagogów i Animatorów KLANZA – Koło w Rzeszowie.

2015„Sarzyński Uniwersytet Kompetencji Społecznych” zadanie publiczne dofinansowane z budżetu Kuratorium Oświaty w Rzeszowie Projekt realizowany we współpracy ze Stowarzyszeniem Rozwoju Wsi Sarzyna  w ramach Rządowego Programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła”.

2015 – „Zajęcia socjoterapeutyczne z wykorzystaniem pedagogiki cyrku” w świetlicy Profilaktyczno – Wychowawczej przy parafii Chrystusa Króla w Rzeszowie.