Pedagogika Fascynacji – Trening zdolności poznawczych i kompetencji społecznych

Zapraszamy dzieci i młodzież do udziału w cyklu zajęć doskonalących pamięć, uwagę, koncentrację z wykorzystaniem sztuki cyrkowej pn.

PEDAGOGIKA FASCYNACJI – TRENING ZDOLNOŚCI POZNAWCZYCH I KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH

Zajęcia w dwóch grupach wiekowych odbywać się będą we wtorki w godzinach: 

 • dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej – godz. 16:00
 • dla uczniów klas IV-VIII szkoły podstawowej – godz. 17:00

Nasze zajęcia to połączenie elementów sztuki cyrkowej, aktywności ruchowej i artystycznej z  pedagogicznymi treściami i celami na drodze do wspierania wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży! To oryginalna forma twórczej aktywności oraz nowatorska metoda ćwiczeń i zajęć ruchowych, doskonalących indywidualne talenty jak też umiejętności współpracy z innymi.

g_anim_spol_21
51440668_2213049178962507_7053988681324953600_n

Kompetencje psychospołeczne:

 • Zwiększenie motywacji do dalszego samodoskonalenia

 • Integracja grupy

 • Przełamywanie onieśmielenia

 • Wzmacnianie poczucia własnej wartości

 • Inspirowanie do poszukowania pasji i zainteresowań

 • Tworzenie przestrzeni do odreagowywania emocjonalnego

 • Przełamywanie bariery dystansu fizycznego

 • Rozwój umiejętności improwizacji

 • Doskonalenie umiejętności komunikacji i współpracy

Zdolności poznawcze:

 • pobudzenie i rozwijanie wyobraźni, inwencji twórczej

 • Tworzenie przestrzeni do swobodnej ekspresji i poszukiwania twórczych i kreatywnych rozwiązań

 • Rozwój i usprawnianie koordynacji wzrokowo-ruchowej i refleksu

 • Aktywizacja obu półkul mózgowych

 • Stymulowanie wzrostu komórek nerwowych i liczby połączeń neuronalnych w mózgu

 • Ćwiczenie i rozwijanie spostrzegawczości,pamięci i koncentracji uwagi
IMG_20190722_110307
61126681_2068002723505325_1994665997188988928_o
Nasze warsztaty to przestrzeń do wszechstronnego rozwoju Uczestników zajęć w tym kompetencji kluczowych dzięki: nauce żonglowania, ekwilibrystyki, manipulacji sprzętem cyrkowym, energizerom, zabawom w konwencji cyrkowej.
 • W programie zajęć m.in.:
 • interaktywny pokaz sztuki cyrkowej
 • wprowadzenie do nauki żonglowania
 • (chustki, obręcze, piłeczki, maczugi)
 • manipulacja sprzętem cyrkowym
 • (flowerstick, diabolo, hula hop, poi, wstążki)
 • rozkręcanie talerzy cyrkowych
 • ekwilibrystyka i proste sztuczki cyrkowe
 • zabawy w konwencji cyrkowej

Program dostosowujemy do wieku, możliwości, potrzeb Uczestników.

CYKL WARSZTATÓW: 10 spotkań x 60 minut

PROWADZĄCY: 2 trenerów (pedagodzy, socjoterapeuci, trenerzy rozwoju osobistego)

MIEJSCE

Rzeszów, Osiedlowy Klub Kultury AKWARIUM, ul. Pułaskiego 3

CENA: 200zł/cykl zajęć
(możliwość rozłożenia na raty)

Szczegóły dotyczące organizacji zajęć oraz rezerwacji terminu:

tel. 721-027-480
tel. 725-693-082
email: csp-team@wp.pl

W poszukiwaniu życiowych inspiracji…

W okresie od września 2019 r. do grudnia 2019 r. będziemy realizować działania dla dzieci i młodzieży a także ich rodziców w ramach II edycji zadania publicznego pn. W poszukiwaniu życiowych inspiracji … – program profilaktyki selektywnej skierowanej do dzieci i młodzieży dofinansowanego ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych pozostających w dyspozycji Ministra właściwego do spraw zdrowia w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016 – 2020.

Program skierowany jest ze szczególnym uwzględnieniem podopiecznych Ośrodków Pomocy Społecznej oraz uczniów szkół z terenu woj. podkarpackiego. Jego celem jest profilaktyka zachowań ryzykownych wśród dzieci i młodzieży związanych z uzależnieniami behawioralnymi oraz poprawa funkcjonowania psychospołecznego uczestników zajęć poprzez nabycie podstawowych umiejętności społecznych oraz zasad współżycia w grupie, poprawę relacji z rówieśnikami i osobami dorosłymi, nabycie umiejętności radzenia sobie z emocjami, stresem, trudnymi sytuacjami. W celu zwiększenia efektywności prowadzonych działań profilaktyczno-wychowawczych wsparciem zostaną objęci rodzice/ opiekunowie dzieci i młodzieży biorących udział w zajęciach socjoterapeutycznych.

W ramach projektu prowadzone będą:

– zajęcia socjoterapeutyczne z podziałem na trzy grupy wiekowe (7-10 lat, 11-13 lat, 14-16 lat)

– zajęcia warsztatowe rozwoju osobistego dla młodzieży (17-19 lat)

– indywidualne konsultacje metodyczne dla rodziców/ opiekunów dzieci i młodzieży.

Bieżące informacje z realizacji działań w ramach projektu na naszym fanpage na Facebook.com oraz na Wydarzeniu

Rodzinny Festiwal Gier Planszowych 31.03.2019

31 marca 2019 r. miałyśmy przyjemność współorganizować Rodzinny Festiwal Gier Planszowych – pierwszą inicjatywę realizowaną przez Stowarzyszenie Mediacyjno – Edukacyjno – Familiologiczne PROSPECTUS w ramach zadania publicznego dofinansowanego z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 – 2020 Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Wydarzenie to stanowiło przede wszystkim przestrzeń do spotkania się, aktywnego spędzenia niedzielnego popołudnia, jak też do wspólnego zagrania w różnego rodzaju gry: planszowe, zręcznościowe, logiczne, itp. m.in.: Toru, Kalambury, Quizwanie, Cortex, Telepatia i wiele, wiele innych… 

W spotkaniu uczestniczyli: dzieci, młodzież, osoby dorosłe – całe rodziny, grupy znajomych – wszyscy zainteresowani wspólnym spotkaniem, dobrą zabawą! 

Spotkanie odbyło się w Osiedlowym Klubie Kultury AKWARIUM, ul. Pułaskiego 3 w Rzeszowie.