W poszukiwaniu życiowych inspiracji…

W okresie od września 2019 r. do grudnia 2019 r. będziemy realizować działania dla dzieci i młodzieży a także ich rodziców w ramach II edycji zadania publicznego pn. W poszukiwaniu życiowych inspiracji … – program profilaktyki selektywnej skierowanej do dzieci i młodzieży dofinansowanego ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych pozostających w dyspozycji Ministra właściwego do spraw zdrowia w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016 – 2020.

Program skierowany jest ze szczególnym uwzględnieniem podopiecznych Ośrodków Pomocy Społecznej oraz uczniów szkół z terenu woj. podkarpackiego. Jego celem jest profilaktyka zachowań ryzykownych wśród dzieci i młodzieży związanych z uzależnieniami behawioralnymi oraz poprawa funkcjonowania psychospołecznego uczestników zajęć poprzez nabycie podstawowych umiejętności społecznych oraz zasad współżycia w grupie, poprawę relacji z rówieśnikami i osobami dorosłymi, nabycie umiejętności radzenia sobie z emocjami, stresem, trudnymi sytuacjami. W celu zwiększenia efektywności prowadzonych działań profilaktyczno-wychowawczych wsparciem zostaną objęci rodzice/ opiekunowie dzieci i młodzieży biorących udział w zajęciach socjoterapeutycznych.

W ramach projektu prowadzone będą:

– zajęcia socjoterapeutyczne z podziałem na trzy grupy wiekowe (7-10 lat, 11-13 lat, 14-16 lat)

– zajęcia warsztatowe rozwoju osobistego dla młodzieży (17-19 lat)

– indywidualne konsultacje metodyczne dla rodziców/ opiekunów dzieci i młodzieży.

Bieżące informacje z realizacji działań w ramach projektu na naszym fanpage na Facebook.com oraz na Wydarzeniu

Rodzinny Festiwal Gier Planszowych 31.03.2019

31 marca 2019 r. miałyśmy przyjemność współorganizować Rodzinny Festiwal Gier Planszowych – pierwszą inicjatywę realizowaną przez Stowarzyszenie Mediacyjno – Edukacyjno – Familiologiczne PROSPECTUS w ramach zadania publicznego dofinansowanego z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 – 2020 Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Wydarzenie to stanowiło przede wszystkim przestrzeń do spotkania się, aktywnego spędzenia niedzielnego popołudnia, jak też do wspólnego zagrania w różnego rodzaju gry: planszowe, zręcznościowe, logiczne, itp. m.in.: Toru, Kalambury, Quizwanie, Cortex, Telepatia i wiele, wiele innych… 

W spotkaniu uczestniczyli: dzieci, młodzież, osoby dorosłe – całe rodziny, grupy znajomych – wszyscy zainteresowani wspólnym spotkaniem, dobrą zabawą! 

Spotkanie odbyło się w Osiedlowym Klubie Kultury AKWARIUM, ul. Pułaskiego 3 w Rzeszowie.