Menu Zamknij

Geronto-Psychomotoryka

Psychomotoryka to metoda pracy koncentrująca się na potrzebach człowieka tworząc przestrzeń dla doświadczeń ruchowych i społecznych. Poprzez zaangażowanie w różnego rodzaju, odpowiednio dobrane do grupy, zadania, ćwiczenia każdy uczestnik zajęć dąży do samodzielnego przezwyciężenia trudności i problemów psychoruchowych. Poprzez samodzielne doświadczenia społeczno – ruchowe uczestnicy wzmacniają swoją samoocenę i samoświadomość, doświadczając satysfakcji z wykonanych zadań.

Geronto-Psychomotoryka zajmuje się w sposób szczególny wspomaganiem rozwoju w starszym wieku oraz przy demencji jak też przeciwdziałaniu występowania chorób związanych ze starzeniem się mózgu. Geronto-Psychomotoryka jest terapeutyczną metodą ruchową opartą na holistycznym podejściu tworzącą przestrzeń do pozytywnych doświadczeń ruchowych i społecznych.

Podczas warsztatów wykorzystujemy szeroki wachlarz technik, ćwiczeń i narzędzi angażujący każdego z członków  grupy do podejmowania aktywności na miarę swoich możliwości. Bazując na „zabawie” tworząc przyjazna atmosferę seniorzy dążą do przekraczania własnych ograniczeń i wspólnego działania z innymi.