Menu Zamknij

Szkolenia i warsztaty

Oferta szkoleń i warsztatów

Pedagogika podwórkowa - streetworking

w programie m.in.: podstawy i założenia pracy podwórkowej, innowacyjne metody pedagogiki podwórkowej, elementy pedagogiki fascynacji (cyrku) oraz streetworkingu.

Aktywne formy animacji społecznej i spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży.
Realizujemy szkolenie na zamówienie w pełnym wymiarze godzin 40 godz. bądź krótszych formach.
Czytaj więcej

PUK PUK Pamięć, Uwaga Koncentracja

w programie m.in.: ćwiczenia doskonalące umiejętności z zakresu koncentracji, uwagi, pamięci, spostrzegawczości oraz planowania nauki własnej.

Uczestnicy zapoznawani są z różnymi, dostosowanymi do wieku, potrzeb i możliwości technikami zwiększającymi skuteczność uczenia się. Podczas zajęć, oprócz metod aktywizujących stosowane są liczne ćwiczenia: wprowadzające na przekraczanie linii środka kreatywne pytania gimnastyka mózgu i ciała energizery.
Czytaj więcej

Wystąpienia publiczne

w programie m.in.: podstawy pracy z mikrofonem, wykorzystywanie potencjału własnego głosu, metody budowania przemowy, wystąpienia, przybliżenie środowiska wystąpień (scena, mównica itp), czym jest trema i jak sobie z nią radzić,

praktyczne wskazówki dotyczące higieny głosu, komfortu psychicznego i autoprezentacji. Ponadto tajemnice kontaktu wzrokowego oraz mowy ciała. Szkolenie jest skierowane do osób, które chcą podnieść swój poziom kompetencji, nabyć przydatne umiejętności i podnieść pewności siebie w zakresie wystąpień publicznych, zarówno w sytuacjach formalnych, jak i nieformalnych.
Czytaj więcej

Trening umiejętności liderskich/animacji społecznej

w programie m.in.: kompetencje liderskie w zakresie skutecznego
przewodzenia zespołom, motywacji
i automotywacji oraz definiowania i efektywnego osiągania

założonych celów, kompetencje społeczne w zakresie: komunikacji, asertywności, empatii, radzenia sobie z emocjami i stresem oraz zarządzania sobą w czasie, planowania, wytyczania i realizacji założonych celów z wykorzystaniem założeń Racjonalnej Terapii Zachowań
Czytaj więcej

Trening zdolności poznawczych – Trening efektywnego uczenia się i koncentracji uwagi

w programie m.in.: zarządzanie czasem, planowanie nauki, mnemotechniki, techniki

zwiększające skuteczność uczenia się, ćwiczenia: wprowadzające, na przekraczanie linii środka, ćwiczenia energetyzujące
Czytaj więcej

Praca z emocjami - elementy socjoterapii w pracy z grupą

w programie m.in.: założenia socjoterapii, cele, program, struktura zajęć, metody i techniki dot. pracy z emocjami, emocje - ich

źródła, rozpoznawanie, nazywanie, okazywanie, konstruktywne sposoby radzenia sobie z „trudnymi” emocjami,
Czytaj więcej

Pedagogika fascynacji

w programie warsztatów m.in.: założenia pedagogiki cyrku, zabawy w konwencji cyrkowej, nauka żonglowania chustkami, piłkami, obręczami, maczugami, kręcenie poi

i talerzami, manipulacje flowerstickiem i kijami, sztuczki i triki cyrkowe
Czytaj więcej

Żonglowanie nie tylko słowami - trening efektywnej komunikacji

w programie m.in.: zasady efektywnej komunikacji, bariery komunikacyjne,

techniki informacji zwrotnej np. FUO i kanapkowa, tajniki komunikacji pozawerbalnej
Czytaj więcej

Praca z grupą w praktyce

w programie m.in.: metody integracyjne, przełamywanie oporu w klasie, rozwiązywanie konfliktów, ćwiczenia wpływające na lepszą

współpracę, proces grupowy, diagnoza zespołu klasowego i ról grupowych
Czytaj więcej

Team Building

w programie m.in: role grupowe, techniki efektywnej współpracy, efekt synergii, gry terenowe, techniki

wzmacniające skuteczną komunikację oraz integrację zespołu
Czytaj więcej

Energizery - ćwiczenia śródlekcyjne

w programie m.in.: kreatywne pytania, gimnastyka mózgu i ciała, tańce na

siedzące, energizery, ćwiczenia naprzemienne w obszarze motoryki małej i dużej
Czytaj więcej

Integracja w pracy z grupą

w programie m.in.: ćwiczenia pozwalające na poznanie się

członków grupy, zadania i gry zespołowe budujące relacje i wzmacniające więzi w grupie,
Czytaj więcej

Metody aktywizujące w pracy z grupą

w programie m.in.: metoda Walta Disneya, kreatywne pytania, kieszonkowcy, ZWI, metody ewaluacji

zajęć
Czytaj więcej

Animacja czasu wolnego

w programie m.in.: tańce integracyjne i grupowe, współczesne trendy w animacji, animacyjne inspiracje,

modyfikacje znanych i nieznanych zabaw, zabawy muzyczno – ruchowe, zabawy z chustą i liną animacyjną, modelowanie balonów, malowanie twarzy
Czytaj więcej

Trening twórczości i kreatywności w pracy z grupą

w programie m.in.: gry i zabawy twórcze, scamper – technika

modyfikacji tego co znane, tradycyjne gry w przestrzennej formie, plastyczne inspiracje, modyfikacje znanych i nieznanych zabaw, coś z niczego, karty dialogowe, praca z bajką, elementy dramy, łamigłówki grupowe, kuferek pomysłów
Czytaj więcej

Profilaktyka ryzykownych zachowań

(UZALEŻNIENIA BEHAWIORALNE I OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH,

PROFILAKTYKA AGRESJI I PRZEMOCY W TYM CYBERPRZEMOCY)

w programie m.in.: emocje, ich źródła, rozpoznawanie, nazywanie, okazywanie, konstruktywne sposoby radzenia sobie z trudnymi emocjami, mechanizmy i fazy uzależnień, fakty i mity, techniki diagnostyczne, strategie profilaktyki uniwersalnej
Czytaj więcej

Pisanie wniosków, pozyskiwanie funduszy

w programie m.in.: inicjatywy oddolne jako partycypacja społeczna, funkcjonowanie NGO, budowanie

partnerstw, pozyskiwanie funduszy - metoda projektu, zarządzanie, fundraising, realizacji projektów i zadań publicznych, proces ewaluacji – podstawowe narzędzia ewaluacyjne i ich praktyczne zastosowanie

Czytaj więcej

Warsztaty z zakresu wolontariatu i CSR

w programie m.in.: wolontariat – praktyczne ujęcie, prawa i obowiązki wolontariusza, CSR – założenia, narzędzia, korzyści, wolontariat jako

przestrzeń do rozwoju - wykorzystywanie i zwiększanie swojej wiedzy, pasji i umiejętności, metody i strategie działania prospołecznego, dobre praktyki w zakresie CSR i wolontariatu kompetencji, własny potencjał – inspiracje do działania
Czytaj więcej

Warsztaty na zamówienie

Zakres warsztatów na zamówienie do ustalenia