Menu Zamknij

Wiosenna oferta warsztatów

Zapraszamy do zapoznania się z wiosenną ofertą warsztatów CSP “Team” skierowanych zarówno do dzieci
i młodzieży, jak też osób dorosłych, seniorów. W ofercie mamy także szkolenia metodyczne dla Rad Pedagogicznych, osób pracujących z dziećmi i młodzieżą oraz studentów.
Wszystkie warsztaty/szkolenia realizujemy dla grup zorganizowanych – działamy mobilnie – jesteśmy w stanie dojechać wszędzie, gdzie trzeba :)
Zapraszamy do współpracy i rezerwacji terminów.

Prowadzone przez nas warsztaty to szeroki wachlarz zajęć, tworzących przestrzeń do rozwoju różnorodnych umiejętności, zarówno zdolności poznawczych, wzmacniających pamięć, uwagę koncentrację, jak też kompetencje społeczne, zdolności psychomotoryczne, czy rozwój pasji
i zainteresowań poprzez inspiracyjne warsztaty z zakresu pedagogiki fascynacji (cyrku), grywalizacji, beatboxu czy survivalu.

Wszystkie warsztaty prowadzone są przez posiadających odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie w pracy z różnymi grupami specjalistów.

To rewelacyjna forma pracy wykorzystująca umiejętności cyrkowe w połączeniu z celami pedagogicznymi, które są dostępne dla każdego bez względu na wiek, płeć, kondycję fizyczną, pochodzenie społeczne itp. W ramach pedagogiki fascynacji sztuka cyrkowa jest „pretekstem” do rozwijania kluczowych dla wychowania umiejętności i cech charakteru, takich jak: cierpliwość, wytrwałość, współpraca i współdziałanie, a także nabywanie pewności siebie i otwartości.

Ćwiczenia bazujące na wykonywaniu ruchów naprzemiennych, co ma miejsce m.in. podczas żonglowania czy manipulacji sprzętem cyrkowym, w rewelacyjny sposób wpływają na doskonalenie zdolności poznawczych (pamięć, uwaga, koncentracja, spostrzegawczość), które warunkują efektywny proces uczenia się.

W programie warsztatów w sposób zabawowy rozwijane są umiejętności z zakresu koncentracji, uwagi, pamięci oraz planowania nauki własnej. Uczestnicy zapoznawani są z różnymi, dostosowanymi do wieku, potrzeb i możliwości technikami zwiększającymi skuteczność uczenia się. Podczas zajęć, oprócz metod aktywizujących stosowane są liczne ćwiczenia:

 • wprowadzające
 • na przekraczanie linii środka
 • kreatywne pytania
 • gimnastyka mózgu i ciała
 • energizery

Podczas zajęć zapewniamy miłą i przyjazną atmosferę towarzyszącą nabywaniu nowych umiejętności, indywidualne podejście do każdego uczestnika oraz profesjonalny sprzęt i materiały potrzebne do zajęć.

Survival skupia się na niezbędnych umiejętnościach przetrwania w sytuacjach kryzysowych: zdobywaniu wody, żywności, budowy schronienia, orientacji w terenie i rozpalaniu ognia. Praca z mapą i kompasem pozwali opanować podstawową wiedzę w zakresie nawigacji.

Podstawy bushcraftu – techniki manualne z wykorzystaniem zasobów naturalnych i otaczającego środowiska (tereny naturalne i tereny zamieszkałe, miasta). Podczas zajęć uczestnicy będą mieli okazję, by zapoznać się z wyposażeniem plecaka survivalowego. 

Zajęcia survival/bushcraft kładą nacisk na samodzielność, kreatywność i umiejętność współpracy w ekstremalnych warunkach, co przekłada się na rozwój pewności siebie i radzenia sobie z problemami i presją.

To zajęcia muzyczne, podczas których uczestnicy zdobywają umiejętności wytwarzania dźwięków i muzyki  za pomocą własnego aparatu mowy, głosu. Fundamentem zajęć jest opanowanie podstawowych technik i poznanie tych zaawansowanych. Uczestnicy mają okazję doskonalić swoje umiejętności pod okiem doświadczonego  beatboxera, otrzymując feedback i wskazówki. W trakcie zajęć podkreśla się również znaczenie rytmu, tempa, dynamiki i ekspresji, aby uczestnicy mogli wyrażać siebie poprzez unikalne brzmienia beatboxu.

Nauka i umiejętność beatboxu rozwija pewność siebie, wspiera rozwój kreatywności, oswaja z wystąpieniami publicznymi, zwiększa świadomość jakości własnego głosu i wymowy.

Ćwiczenia beatboxowe to także niesamowita przestrzeń do doskonalenia umiejętności artykulacyjnych i logopedycznych.

Umiejętność wystąpień publicznych jest niezwykle przydatna w przypadku wykonywanego zawodu związanego z komunikacją i kontaktem z drugą osobą np. wykładowca, przedstawiciel handlowy, polityk i samorządowiec. W programie szkolenia:
 • Podstawy pracy z mikrofonem
 • Potencjał własnego głosu
 • Metody budowania przemowy, wystąpienia. Środowisko wystąpień (scena, mównica itp)
 • Czym jest trema i jak sobie z nią radzić.
 • Praktyczne  wskazówki dotyczące higieny głosu, komfortu psychicznego i autoprezentacji.
 • Tajemnice kontaktu wzrokowego oraz mowy ciała.
Szkolenie jest skierowane do osób na poziomie początkującym i średniozaawansowanym, które chcą podnieść swój poziom kompetencji, nabyć przydatne umiejętności i podnieść pewności siebie w zakresie wystąpień publicznych, zarówno w sytuacjach formalnych, jak i nieformalnych.