Menu Zamknij

Realizacja autorskiego programu zajęć socjoterapeutycznych

Od 2015 – realizacja autorskiego programu zajęć socjoterapeutycznych pn. „Socjo-Grupa” i „Zainspirowani do działania” dla dzieci i młodzieży. Programy zakładają realizację zajęć w formie 10-12 spotkań dla dzieci i młodzieży 
w różnych kategoriach wiekowych. Program zajęć dostosowany do potrzeb i możliwości każdej z grup obejmuje m.in.: pracę z emocjami, rozwijanie kompetencji społecznych: komunikację, współpracę oraz rozwijanie zdolności poznawczych: pamięć, uwaga, koncentracja oraz koordynacja wzrokowo – ruchowa.