Menu Zamknij

Zainspirowani do działania

2017 – „Zainspirowani do działania” – program działań profilaktyki selektywnej dla dzieci i młodzieży zagrożonych hazardem i innymi uzależnieniami behawioralnymi. Zadanie publiczne dofinansowane przez Ministerstwo Zdrowia ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych

Projekt zakładał realizację działań na rzecz dzieci i młodzieży uczęszczających do podkarpackich placówek wsparcia dziennego w tym świetlic pozaszkolnych. Projekt realizowany był w 2 edycjach, w których łącznie wzięło udział 8 placówek z terenu powiatu rzeszowskiego. Dzieci i młodzież wzięli udział w cyklu zajęć informacyjno – edukacyjnych  z zakresu profilaktyki uzależnień, cyklu warsztatów umiejętności psychospołecznych oraz zajęciach socjoterapeutycznych. W ramach projektu wsparciem psychologicznym oraz metodycznym objęci zostali także rodzice/opiekunowie oraz pracownicy świetlic.