Menu Zamknij

Zainspiruj się do życia

2016 – “Zainspiruj się do życia” – program działań socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży zagrożonych hazardem 
i innymi uzależnieniami behawioralnymi 
dofinansowane przez Ministerstwo Zdrowia ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych.

Celem głównym projektu była profilaktyka zachowań ryzykownych wśród dzieci i młodzieży związanych z uzależnieniami behawioralnymi oraz poprawa funkcjonowania psychospołecznego uczestników zajęć poprzez nabycie podstawowych umiejętności społecznych oraz zasad współżycia w grupie, poprawę relacji z rówieśnikami i osobami dorosłymi, nabycie umiejętności radzenia sobie z emocjami. Ponadto projekt miał także na celu zwiększenie efektywności prowadzonych działań profilaktyczno – wychowawczych poprzez objęcie wsparciem psychologicznym rodziców/ opiekunów i wychowawców biorących udział w zajęciach dzieci i młodzieży.