Menu Zamknij

Zainspiruj się do życia

2017 – “Zainspiruj się do życia” – program działań socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży zagrożonych hazardem i innymi uzależnieniami behawioralnymi – II edycja dofinansowane przez Ministerstwo Zdrowia ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych

Celem głównym projektu była profilaktyka zachowań ryzykownych wśród dzieci i młodzieży związanych z uzależnieniami behawioralnymi oraz poprawa funkcjonowania psychospołecznego uczestników zajęć poprzez nabycie podstawowych umiejętności społecznych oraz zasad współżycia w grupie, poprawę relacji z rówieśnikami i osobami dorosłymi, nabycie umiejętności radzenia sobie z emocjami. Ponadto projekt miał także na celu zwiększenie efektywności prowadzonych działań profilaktyczno – wychowawczych poprzez objęcie wsparciem rodziców/ opiekunów  dzieci i młodzieży biorących udział w zajęciach dzieci i młodzieży.