Menu Zamknij

W poszukiwaniu życiowych inspiracji

2018 – „W poszukiwaniu życiowych inspiracji … – program profilaktyki selektywnej skierowanej do dzieci i młodzieży” dofinansowany przez Ministerstwo Zdrowia w ramach Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych. 
Projekt realizowany w terminie 1.09.2018 – 31.12.2018

Celem głównym projektu była profilaktyka zachowań ryzykownych wśród dzieci i młodzieży związanych 
z uzależnieniami behawioralnymi oraz poprawa funkcjonowania psychospołecznego uczestników zajęć poprzez nabycie podstawowych umiejętności społecznych oraz zasad współżycia w grupie, poprawę relacji z rówieśnikami 
i osobami dorosłymi, nabycie umiejętności radzenia sobie z emocjami, stresem, trudnymi sytuacjami. Ponadto projekt miał na celu zwiększenie efektywności prowadzonych działań profilaktyczno-wychowawczych poprzez objęcie wsparciem metodycznym rodziców/opiekunów biorących udział w zajęciach socjoterapeutycznych dzieci 
i młodzieży. Program adresowany był do 40 dzieci i młodzieży w 4 kategoriach wiekowych:
– 7-10 lat, 11-13 lat, 14-16 lat,  17-19 lat. Wsparciem zostali objęci również rodzice/opiekunowie dzieci i młodzieży uczęszczających na zajęcia socjoterapeutycznych.