Menu Zamknij

Życiem zafascynowani – do działania zainspirowani

Centrum Socjo – Pedagogiczne “Team” s.c. realizuje projekt pn. „Życiem zafascynowani – do działania zainspirowani” – program działań profilaktyki selektywnej dla dzieci i młodzieży zagrożonych hazardem lub innymi uzależnieniami behawioralnymi – II edycja dofinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych pozostających w dyspozycji Ministra właściwego do spraw zdrowia w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016 – 2020. Projekt skierowany jest do dzieci i młodzieży – podopiecznych Ośrodków Pomocy Społecznej z terenu woj. podkarpackiego oraz ich rodziców a także pracowników ww. placówek.

W ramach projektu odbędą się:

zajęcia informacyjno – edukacyjne dla dzieci i młodzieży

warsztaty umiejętności psychospołecznych dla dzieci i młodzieży

indywidualne konsultacje psychologiczne dla uczestników projektu (dzieci i młodzieży, rodziców/opiekunów prawnych oraz wychowawców/kierowników placówek)

warsztaty umiejętności psychospołecznych dla rodziców i wychowawców/ kierowników – psychoedukacja w zakresie profilaktyki i wychowania dzieci i młodzieży

zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży

indywidualne konsultacje dla rodziców/opiekunów prawnych dzieci i młodzieży biorącej udział w zajęciach socjoterapeutycznych

Udział placówki w projekcie jest  BEZPŁATNY.

 

Jest do druga edycja projektu realizowana w terminie od września do grudnia 2020 r., do której zostaną zrekrutowane 4 placówki OPS.

Formularz zgłoszeniowy do pobrania jest TUTAJ