Menu Zamknij

ZGŁOSZENIE PLACÓWKI DO UDZIAŁU W ZADANIU PUBLICZNYM PN

ZGŁOSZENIE PLACÓWKI DO UDZIAŁU W ZADANIU PUBLICZNYM PN.:

Życiem zafascynowani – do działania zainspirowani – program działań profilaktyki selektywnej dla dzieci i młodzieży zagrożonych hazardem lub innymi uzależnieniami behawioralnymi – III edycja
dofinansowanym ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych
pozostających w dyspozycji Ministra właściwego do spraw zdrowia w ramach Narodowego Programu Zdrowia

Zgłoszenia do 21.05.2021r.
E- mail: csp-team@wp.pl
Tel: 725-693-082, 721-027-480

O uczestnictwie placówki w projekcie decyduje kolejność zgłoszeń