Menu Zamknij

Życiem zafascynowani – do działania zainspirowani

W terminie 2.01.2019 r. – 31.12.2019 r. realizowane było zadanie publiczne pn.  Życiem zafascynowani – do działania zainspirowani – program działań profilaktyki selektywnej dla dzieci i młodzieży zagrożonych hazardem lub innymi uzależnieniami behawioralnymi  – zadanie publiczne dofinansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych pozostających  w dyspozycji Ministra właściwego do spraw zdrowia w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016 – 2020. Działania skierowane były do dzieci, młodzieży, ich rodziców oraz pracowników ośrodków pomocy społecznej.

W ramach projektu, na terenie 8 ośrodków pomocy społecznej z terenu woj. podkarpackiego odbędą się następujące działania: 

zajęcia informacyjno – edukacyjne dla dzieci i młodzieży podopiecznych Ośrodków Pomocy Społecznej pn. Już teraz wiemy- zdrowo żyjemy! 
warsztaty umiejętności psychospołecznych dla dzieci i młodzieży podopiecznych Ośrodków Pomocy Społecznej pn. We własny rozwój wkręceni – życia nie marnujemy 
warsztaty umiejętności psychospołecznych i umiejętności wychowawczych dla rodziców/ rodziców zastępczych psychoedukacja w zakresie profilaktyki i wychowania dzieci i młodzieży 
warsztaty umiejętności psychospołecznych asystentów rodziny/ pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej – psychoedukacja w zakresie profilaktyki i metod pracy z dziećmi i młodzieżą 
indywidualne konsultacje psychologiczne dla uczestników projektu (dzieci i młodzieży, rodziców/opiekunów prawnych oraz pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej 

Wybrane dzieci i młodzież – uczestnicy ww. zajęć wzięły udział w cyklu  zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci  i młodzieży pn. „Zainspiruj się do aktywnego życia” – dzieci w wieku w 2 grupach wiekowych.

Bieżące informacje z realizacji działań w ramach projektu na naszym fanpage na Facebook.com oraz na Wydarzeniu