Menu Zamknij

Zainspirowani do działania – wolnego czasu nie marnujemy – aktywnie w działania się angażujemy!

Wspólnie ze Stowarzyszeniem Inspiracji i Rozwoju PERSPEKTYWA zakończyliśmy działania w ramach projektu pn. Zainspirowani do działania – wolnego czasu nie marnujemy – aktywnie w działania się angażujemy! –III edycja dofinansowanego ze środków Fundacji PZU. W okresie od lipca do grudnia 2021 r. na terenie 8 podkarpackich placówek (świetlic, OPS, domów dziecka) wspólnie przeprowadziliśmy łącznie 320 godzin bezpłatnych zajęć
warsztatowych skierowanych do dzieci i młodzieży.

Celem projektu było tworzenie przestrzeni do wszechstronnego rozwoju, wyrównywanie szans edukacyjnych i profilaktyka zachowań ryzykownych wśród dzieci i młodzieży. Działania skierowane zostały do dzieci i młodzieży w wieku: 7-18 lat. Podsumowaniem realizacji projektu był Festiwal Fascynacji, podczas którego uczestnicy wzięli udział w
szeregu różnorodnych warsztatów, konkursów oraz pokazie talentów.

Projekt został objęty Patronatem Honorowym Wojewody Podkarpackiego – Panią Ewę Leniart

Efekty z realizacji projektu można zobaczyć na: https://www.youtube.com/watch?v=DyrkJW_z3gQ