Menu Zamknij

poTrenuj z nami czyli Wiosenny Rozkład Zajęć

Nadchodzi Wiosna 2021 r. i z tej okazji zapraszamy do udziału w zajęciach, które pozwolą na doskonalenie praktycznych umiejętności związanych z rozwojem zdolności poznawczych: pamięci, koncentracji, uwagi, spostrzegawczości a także kompetencji społecznych, radzenia sobie z emocjami czy umiejętności kuglarskich, jak np. żonglowanie czy balans. Szczegóły przedstawiamy poniżej:

Zapraszamy do udziału w zajęciach.
Liczba miejsc ograniczona. Realizujemy także zajęcia dla grup zorganizowanych.
Zajęcia rozpoczną się po utworzeniu grup/indywidualnym ustaleniu terminu.
Zajęcia odbywają się w centrum Rzeszowa (dokładna lokalizacja zostanie podana osobom
zainteresowanym).
Wszystkie zajęcia prowadzone są przez posiadających wieloletnie doświadczenie i
kwalifikacje Trenerów. Istnieje możliwość udziału w kilku cyklach zajęć.

Trening mózgu podobnie jak trening ciała jest bardzo ważny dla prawidłowego funkcjonowania. Podobnie jak mięśnie tak też nasz mózg wzmacnia się pod wpływem odpowiednich ćwiczeń. Dzięki treningowi rozwiniesz swoje zdolności poznawcze m.in. pamięć, koncentrację, uwagę, spostrzegawczość, a także zarówno logiczne i przyczynowo – skutkowe jak też twórcze i kreatywne myślenie i rozwiązywanie problemów. Odpowiednio dobrane ćwiczenia, techniki i zadania pozwolą na zwiększenie efektywności nauki, pracy czy wykonywania codziennych czynności.

W programie zajęć m.in.: mnemotechniki, techniki zwiększające skuteczność uczenia się, kreatywne pytania, gimnastyka mózgu i ciała, ćwiczenia: wprowadzające, na przekraczanie linii środka, energetyzujące, efektywne planowanie nauki/pracy, żonglowanie.

Psychomotoryka jest metodą zorientowaną na ruch, która poprzez różnorodne działania wywiera pozytywny wpływ na całościowy rozwój dziecka, wspierając rozwój umiejętności społecznych, motorycznych, poznawczych i emocjonalnych. Zajęcia psychomotoryczne skierowane są do dzieci przejawiających problemy motoryczne, manualne, emocjonalne, behawioralne czy też trudności w relacjach z innymi. Odpowiednio dobrane ćwiczenia wspierają dzieci w procesie uczenia się, podejmowania własnej inicjatywy, twórczym i kreatywnym myśleniu oraz działanie w ruchu.
Działania psychomotoryczne przyczyniają się także do wzmocnienia poczucia własnej wartości i pewności siebie, a co za tym idzie chęci zdobywania nowej wiedzy i doświadczeń.

W programie zajęć m.in.: ćwiczenia usprawniające i stymulujące rozwój poznawczy i ruchowy oraz percepcję wzrokową i słuchową, zadania poprawiające świadomość własnego ciała, przestrzeni i działania w niej oraz rozwijające koordynację wzrokowo – ruchową, motorykę małą i dużą.

Socjoterapia jest formą pracy, której zadaniem jest niesienie pomocy dzieciom i młodzieży w ich rozwoju zarówno osobistym jak i społecznym. Jej celem jest wspieranie dzieci i młodzieży w rozwijaniu się, braniu odpowiedzialności za własne życie przy jednoczesnym radzeniu sobie z codziennymi trudnościami.

Zajęcia w szczególny sposób adresowaną do dzieci i młodzieży
borykających się z różnorodnymi problemami osobistymi, a w tym:

  • nieśmiałością,
  • zaniżonym poczuciem własnej wartości,
  • mającej trudności z okazywaniem emocji,
  • mającej trudności z nawiązywaniem relacji z rówieśnikami i dorosłymi,
  • sprawiających trudności wychowawcze,
  • przejawiających zachowania agresywne.

Program zajęć dostosowujemy do indywidualnych potrzeb i możliwości. Podczas zajęć koncentrujemy się wokół tematyki dotyczącej rozwijania umiejętności społecznych, radzenie sobie z emocjami, poprawy zdolności poznawczych, nawiązywanie i podtrzymywanie relacji z innymi.
Więc o naszym programie: https://www.csp-team.pl/oferta/socjoterapia/

Trening kuglarski
Żonglowanie, manipulacja sprzętem cyrkowym, balans…
To przestrzeń do rozwijania posiadanych umiejętności kuglarskich, nabywania nowych i zapoznania się ze sztuką cyrkową w nowym wydaniu. Naszym celem jest propagowanie tzw. Nowego Cyrku czyli cyrku bez zwierząt, w którym to zasadniczą rolę odgrywa człowiek i jego umiejętności. Ponadto dzięki
żonglerce, manipulacji sprzętem cyrkowym, rozkręcaniu talerzy, kręceniu poi czy hula hop jak też wykonywaniu szeregu rożnych tricków z wykorzystaniem flowersticka czy diabolo doskonalimy funkcje poznawcze, a także cierpliwość, wytrwałość, koordynację czy refleks.

Podczas spotkań w kameralnej grupie możesz wymienić się doświadczeniami, zobaczyć, jak trenują inni, podzielić się swoimi pomysłami, trikami czy nauczyć się od podstaw żonglerski, jazdy na monocyklu czy posługiwania innym sprzętem cyrkowym. Zapraszamy pasjonatów kuglarstwa jak i amatorów, osób, które poszukują czegoś dla siebie – być może będzie to właśnie sztuka
cyrkowa.

Pedagogika cyrku jest to zajęcia bazujące na założeniach tzw. Nowego Cyrku – bazującego na umiejętnościach ludzi połączonych z treściami, metodami pedagogicznymi. Pedagogika cyrku to przestrzeń na rozwijanie pasji, zainteresowań, twórczą aktywność połączoną z humorem i zabawą. Przybiera ona formę indywidualnego treningu konkretnych umiejętności jak też grupowe, zespołowe twórcze działanie. Zaletą tego typu zajęć jest to, ze każdy znajdzie coś dla siebie. W programie zajęć zawarte są elementy żonglerki, manipulacji sprzętem cyrkowym, pantomimy, akrobatyki, ekwilibrystyki, jak też ćwiczenia fizyczne i zabawy w konwencji kuglarskiej. 

Pedagogika cyrku i jej elementy sukcesywnie są wdrażane zarówno w edukacji jak też w biznesie czy terapii np. zaburzeń zachowania, ADHD itp. Nabywaniu sztukmistrzowskich umiejętności towarzyszy rozwój zdolności poznawczych, charakteru jak tez koordynacji czy refleksu.

W programie zajęć m.in.: ćwiczenia i zabawy w konwencji cyrkowej, nauka żonglowania chustkami, piłkami, obręczami, maczugami, kręcenie poi i talerzami, manipulacje flowerstickiem i kijami, sztuczki i triki cyrkowe, pantomima, etiudy.

ZAPRASZAMY

ZAPISY I INFORMACJE
E-MAIL: CSP-TEAM@WP.PL
TEL.: 725-693-082, 721-027-480