Menu Zamknij

Zainspirowani do działania – wolnego czasu nie marnujemy – aktywnie w działania się angażujemy

Zapraszamy do udziału w projekcie pn. „Zainspirowani do działania – wolnego czasu nie marnujemy – aktywnie w działania się angażujemy! –III edycja, realizowanym przez Stowarzyszenie Inspiracji i Rozwoju PERSPEKTYWA. Do udziału w projekcie zapraszamy podkarpackie PCPR, OPS, placówki opiekuńczo – wychowawcze oraz świetlice.

Celem naszego projektu jest tworzenie przestrzeni do wszechstronnego rozwoju,
wyrównywanie szans edukacyjnych i profilaktyka zachowań ryzykownych wśród dzieci i
młodzieży. Działania skierowane są do dzieci i młodzieży w wieku: 7-18 lat. Realizowany przez nas projekt ma za zadanie:

–  inspirowanie do podejmowania aktywności,
–  rozwój pasji i zainteresowań,
–  tworzenie przestrzeni do twórczego i kreatywnego działania,
–  doskonalenie zdolności poznawczych i społecznych,
–  promowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego,
–  rozwijanie umiejętności społecznych.

Realizacja zajęć dla dzieci i młodzieży pozwoli na zmniejszenie występowania
zachowań ryzykownych u dzieci i młodzieży przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa w
środowisku lokalnym i wzrost aktywności społecznej wśród dzieci i młodzieży.