Menu Zamknij

Witamy na stronie CSP “Team”

Serdecznie witamy na naszej stronie internetowej i zapraszamy do zapoznania się z ofertą proponowanych przez firmę działań.

W prowadzonych przez nas działaniach szczególną uwagę zwracamy na wszechstronny rozwój dzieci, młodzieży i osób dorosłych.

W tym celu prowadzimy warsztaty edukacyjne oraz socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży wykorzystując różnorodne metody pracy i zdolność do naturalnej spontanicznej zabawy. Aktywnie prowadzone zajęcia pozwalają na rozwijanie kompetencji społecznych, kreatywności oraz otwartości. Prowadzimy również tematyczne warsztaty szkoleniowe dla studentów, pedagogów, wychowawców jak i dla pracowników firm oraz organizacji pozarządowych.

Cytując Konfucjusza:

 

„Po­wiedz mi, a za­pomnę. Po­każ mi, a za­pamiętam. Pozwól mi zro­bić, a zro­zumiem”,

naszym celem jest przekazywanie wiedzy, ćwiczenie umiejętności poprzez doświadczenie i aktywny udział w warsztatach.

 

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą:

zajęć socjoterapeutycznych

 warsztatów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży

warsztatów szkoleniowych

Festiwali Fascynacji
        i animacji społecznej