Menu Zamknij

Formularz zgłoszeniowy

Formularz zgłoszeniowy
do udziału w szkoleniu online

Aktywnie i kreatywnie w działaniu.
Metody pracy z dziećmi – zdalnie i realnie

Termin: 24 kwietnia 2021 r.
Godzina: 9:00 – 15:00

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w związku z uczestnictwem w szkoleniu online realizowanych przez Centrum Socjo – Pedagogiczne „Team” s.c. Przetwarzane zostaną dane osobowe: imię, nazwisko, data i miejsce urodzenia – w celu wystawienia stosownego zaświadczenia potwierdzającego udział w szkoleniu. Administratorem ww. danych osobowych jest Centrum Socjo – Pedagogiczne „Team” Dec Magdalena, Grabek Małgorzata s.c, z siedzibą przy ul. Plac Wolności 2/112, 35-73 Rzeszów. Zostałem/am poinformowany/a, że przysługuje mi prawo dostępu do podanych danych osobowych i ich poprawiania oraz że podanie danych jest dobrowolne, przy czym ich nie podanie uniemożliwia wzięcie udziału w ww. warsztatach. Oświadczam również, że zostałem/am poinformowany/a, że przysługuje mi prawo wycofania tych zgód w każdym czasie.

W celu dokończenia zgłoszenia prosimy o dokonanie wpłaty 90,00zł na rachunek bankowy
Centrum Socjo – Pedagogiczne „Team” prowadzony w mBank nr 81 1140 2004 0000 3802
7538 7139 podając w tytule: Szkolenie online dla Studentów + Imię i Nazwisko Uczestnika.
Po zatwierdzeniu dokonanej wpłaty wpiszemy Cię na listę Uczestników i otrzymasz link z
dostępem na szkolenie.