Menu Zamknij

Szkolenia i warsztaty

 

 

Oferta szkoleń i warsztatów

 

Trening umiejętności liderskich/animacji społecznej

w programie m.in.: kompetencje liderskie w zakresie skutecznego przewodzenia zespołom, motywacji i automotywacji oraz definiowania i efektywnego osiągania założonych celów, kompetencje społeczne w zakresie: komunikacji, asertywności, empatii, radzenia sobie z emocjami i stresem oraz zarządzania sobą w czasie, planowania, wytyczania i realizacji założonych celów z wykorzystaniem założeń Racjonalnej Terapii Zachowań

Trening zdolności poznawczych – Trening efektywnego uczenia się i koncentracji uwagi

w programie m.in.: zarządzanie czasem, planowanie nauki, mnemotechniki, techniki zwiększające skuteczność uczenia się, ćwiczenia: wprowadzające, na przekraczanie linii środka, ćwiczenia energetyzujące

Praca z emocjami - elementy socjoterapii w pracy z grupą

w programie m.in.: założenia socjoterapii, cele, program, struktura zajęć, metody i techniki dot. pracy z emocjami, emocje - ich źródła, rozpoznawanie, nazywanie, okazywanie, konstruktywne sposoby radzenia sobie z „trudnymi” emocjami,

Pedagogika fascynacji

w programie warsztatów m.in.: założenia pedagogiki cyrku, zabawy w konwencji cyrkowej, nauka żonglowania chustkami, piłkami, obręczami, maczugami, kręcenie poi i talerzami, manipulacje flowerstickiem i kijami, sztuczki i triki cyrkowe

Żonglowanie nie tylko słowami - trening efektywnej komunikacji

w programie m.in.: zasady efektywnej komunikacji, bariery komunikacyjne, techniki informacji zwrotnej np. FUO i kanapkowa, tajniki komunikacji pozawerbalnej

Praca z grupą w praktyce

w programie m.in.: metody integracyjne, przełamywanie oporu w klasie, rozwiązywanie konfliktów, ćwiczenia wpływające na lepszą współpracę, proces grupowy, diagnoza zespołu klasowego i ról grupowych

Team Building

w programie m.in: role grupowe, techniki efektywnej współpracy, efekt synergii, gry terenowe, techniki wzmacniające skuteczną komunikację oraz integrację zespołu

Energizery - ćwiczenia śródlekcyjne

w programie m.in.: kreatywne pytania, gimnastyka mózgu i ciała, tańce na siedzące, energizery, ćwiczenia naprzemienne w obszarze motoryki małej i dużej

Integracja w pracy z grupą

w programie m.in.: ćwiczenia pozwalające na poznanie się członków grupy, zadania i gry zespołowe budujące relacje i wzmacniające więzi w grupie,

Metody aktywizujące w pracy z grupą

w programie m.in.: metoda Walta Disneya, kreatywne pytania, kieszonkowcy, ZWI, metody ewaluacji zajęć

Animacja czasu wolnego

w programie m.in.: tańce integracyjne i grupowe, współczesne trendy w animacji, animacyjne inspiracje, modyfikacje znanych i nieznanych zabaw, zabawy muzyczno – ruchowe, zabawy z chustą i liną animacyjną, modelowanie balonów, malowanie twarzy

Trening twórczości i kreatywności w pracy z grupą

w programie m.in.: gry i zabawy twórcze, scamper – technika modyfikacji tego co znane, tradycyjne gry w przestrzennej formie, plastyczne inspiracje, modyfikacje znanych i nieznanych zabaw, coś z niczego, karty dialogowe, praca z bajką, elementy dramy, łamigłówki grupowe, kuferek pomysłów

Profilaktyka ryzykownych zachowań

(UZALEŻNIENIA BEHAWIORALNE I OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH, PROFILAKTYKA AGRESJI I PRZEMOCY W TYM CYBERPRZEMOCY)

w programie m.in.: emocje, ich źródła, rozpoznawanie, nazywanie, okazywanie, konstruktywne sposoby radzenia sobie z trudnymi emocjami, mechanizmy i fazy uzależnień, fakty i mity, techniki diagnostyczne, strategie profilaktyki uniwersalnej

Pisanie wniosków, pozyskiwanie funduszy

w programie m.in.: inicjatywy oddolne jako partycypacja społeczna, funkcjonowanie NGO, budowanie partnerstw, pozyskiwanie funduszy - metoda projektu, zarządzanie, fundraising, realizacji projektów i zadań publicznych, proces ewaluacji – podstawowe narzędzia ewaluacyjne i ich praktyczne zastosowanie


Warsztaty z zakresu wolontariatu i CSR

w programie m.in.: wolontariat – praktyczne ujęcie, prawa i obowiązki wolontariusza, CSR – założenia, narzędzia, korzyści, wolontariat jako przestrzeń do rozwoju - wykorzystywanie i zwiększanie swojej wiedzy, pasji i umiejętności, metody i strategie działania prospołecznego, dobre praktyki w zakresie CSR i wolontariatu kompetencji, własny potencjał – inspiracje do działania

Warsztaty na zamówienie

Zakres warsztatów na zamówienie do ustalenia

Cena do uzgodnienia