Menu Zamknij

Zajęcia edukacyjne

WARSZTATY INTEGRACYJNE

Są nie tylko doskonałym sposobem na poznanie i budowanie zaufania, otwartości, lecz także gwarancją nauki poprzez zabawę, atrakcyjnego spędzania czasu wolnego, rozwoju umiejętności społecznych.

WARSZTATY DRAMOWO - TEATRALNE

Wykorzystywanie metody dramy stosowanej pozwala każdemu bez wyjątku "wejść w role". Dodając do tego etiudy teatralne, rozgrzewki aktorskie, młodzież ma możliwość docenienia roli współpracy, konstruktywnego rozwiązywania sporów na różnych płaszczyznach, a także wykształcenia u siebie empatii oraz wyrażania swoich potrzeb i emocji.

WARSZTATY Z WYKORZYSTANIEM DRAMY STOSOWANEJ

Zajęcia bazujące na improwizacji, które angażują 3 sfery osobowości: intelekt, ciało, emocje. Drama pozwala rozładować drzemiące w każdym z nas emocje na poziomie grupowym i indywidualnym. Uczy radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych oraz sprzyja rozwojowi kapitału społecznego.

TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH

Podczas prowadzonych warsztatów uczestnicy nabędą umiejętności wyrażania, rozpoznawania emocji oraz współpracy i otwartości. Udział w zajęciach ułatwi dzieciom i młodzieży adaptację do nowego warunków środowiska, które nieustannie się zmienia, pomoże również w nawiązywaniu pozytywnych relacji z innymi ludźmi.

WARSZTATY „FASCYNACJA CYRKIEM”

Zajęcia z wykorzystaniem pedagogiki cyrku mające na celu pobudzenie wyobraźni, rozwijanie inwencji twórczej dzieci, zapewniając tym samym swobodną ekspresję ruchową, usprawnianie koordynacji wzrokowo – ruchowej. Ponadto, dzięki przekraczaniu linii środka, pobudzone zostają obie półkule mózgowe, przez co jednocześnie ćwiczona jest spostrzegawczość oraz koncentracja uwagi.
Podczas zajęć uczestnicy nauczą się m.in.: kręcić talerzami cyrkowymi, poznają tajniki żonglowania (piłeczkami, chustkami, obręczami, maczugami), manipulować flowerstickami i kijami, poi, a także wykonywać proste triki cyrkowe.

TRENING EFEKTYWNEJ KOMUNIKACJI

Komunikacja jest niezbędnym elementem funkcjonowania w społeczeństwie.
Znajomość jej zasad znacząco ułatwia nawiązywanie kontaktu z innymi ludźmi. Dlatego też podczas zajęć, uczestnicy poznają zasady efektywnej komunikacji, bariery komunikacyjne, które utrudniają proces porozumiewania się.
W aktywny sposób przećwiczą techniki informacji zwrotnej np. FUO i kanapkowa. Ponadto poznają tajniki komunikacji pozawerbalnej, która jest nieodłącznym elementem porozumiewania się z innymi ludźmi.

WARSZTATY Z WYKORZYSTANIEM METODY RUCHU ROZWIJAJĄCEGO BAZUJĄCEGO NA PRACY W.SHERBORNE

Metoda ta jest doskonałym sposobem posługiwania się ruchem jako narzędziem wspomagania dziecka o prawidłowym, jak i zaburzonym rozwoju psychoruchowym. Opiera się na bezpośrednim kontakcie dziecka z osobą dorosłą, dzięki czemu poznaje ono siebie, innych i otaczający je świat. Z tego względu zalecane jest uczestnictwo rodziców w zajęciach.

WARSZTATY Z ZAKRESU JĘZYKA MIGOWEGO

Podczas zajęć uczestnicy poznają problemy z jakimi na co dzień borykają się osoby niesłyszące i przede wszystkim nauczą się podstawowych znaków języka migowego poprzez powtarzanie znaków, odgrywania scenek sytuacyjnych czy układania dialogów. Poprzez udział w warsztatach język werbalny przestanie być barierą w komunikacji z innymi ludźmi.

WARSZTATY Z ZAKRESU PODSTAW PRACY Z OSOBAMI NIEPEŁNOSPRAWNYMI

Podczas zajęć w sposób praktyczny uczestnicy doświadczą z jakimi problemami borykają się osoby z niepełnosprawnością, nauczą się postępowania z osobami niepełnosprawnymi: ruchowo, intelektualnie, niesłyszącymi, niewidomymi oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Zdobędą również umiejętności z zakresu asekuracji, obsługi wózka inwalidzkiego, opieki oraz wspólnego uczestnictwa w zabawach i podczas zajęć sportowych.

Warsztaty BEATBOX

Warsztaty beatbox to szereg odpowiednio dobranych adekwatnie do wieku i możliwości rozwojowych grupy ćwiczeń poprawiających poczucie rytmu, nauka tworzenia dźwięków narządami mowy usprawniając tym samym wymowę uczestników. Zajęcia pozwalają na zwiększenie pewności siebie, oswojenie się z wystąpieniami publicznymi raz rozwój kreatywności. Dzieci i młodzież biorąca udział w zajęciach mają okazję poznać podstawowe dźwięki w beatboxie, stworzą swój pierwszy ,,bit,, oraz poznają historię naśladowania dźwięków i tworzenia muzyki bez użycia instrumentów.

Kurs przygotowujący do egzaminu ósmoklasisty - JĘZYK POLSKI

Cyklicznie odbywające się zajęcia w grupkach 7-8 osobowych. Jest to kompleksowy program, pozwalający powtórzyć uczniom najważniejsze zagadnienia ujęte w programie. Opiera się na systematycznych powtórkach i rozwiązywaniu przykładowych zadań egzaminacyjnych. Uczniowie podczas zajęć uczą się poprzez zabawę, wykorzystując nowoczesne technologie.

Profilaktyka przemocy słownej

Są to skierowane do dzieci i młodzieży doraźne bądź cykliczne zajęcia problematyzujące zjawiska przemocy słownej, mowy nienawiści, hejtu i agresji werbalnej. Uczestnicy mają okazję zapoznać się ze sposobami radzenia sobie z agresją, poznają zasady porozumienia bez przemocy i uczą się budować pozytywne relacje.

Cena do uzgodnienia